Huisregelementen

De onderstaande huisregels zijn van toepassing op ieder lid van de studievereniging Topsy. 

 1. Wanneer je je niet houdt aan onze huisregels heeft het bestuur van S.V. Topsy de bevoegdheid om hier een consequentie aan te verbinden, bijvoorbeeld ontzegging van lidmaatschap. 
 1. Je behandelt ieder ander met respect. 
 1. De instructies van het bestuur en de voorzitters van commissies dienen naar beste kunnen te worden uitgevoerd. 
 1. Wanneer je klachten hebt van welke aard dan ook, kan dit neergelegd worden bij de op dat moment verantwoordelijke voorzitter van een commissie, het bestuur of Raad van Advies (RVA). 
 1. Bij het verlaten van het Topsy hok dient het schoon en opgeruimd achter gelaten te worden. 
 1. Commissies en het bestuur houden zich aan het schoonmaakrooster. 
 1. Bij Topsy activiteiten dient een geldig legitimatiebewijs te worden meegebracht. 
 1. Het in het bezit hebben van en/of het gebruik van en/of de handel in soft- en harddrugs is verboden, zie punt 1. 
 1. Het is verboden om onder de 18 jaar alcohol te nuttigen. 
 1. Het in bezit hebben van wapens en/of scherpe en/of gevaarlijke voorwerpen is ten strengste verboden, zie punt 1. 
 1. Agressie of hinderlijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd en wordt dus gezien als ongewenst gedrag, zie punt 1. 
 1. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen in welke vorm dan ook, worden absoluut niet worden getolereerd en wordt dus gezien als ongewenst gedrag, zie punt 1. 
 1. Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd en wordt dus gezien als ongewenst gedrag, zie punt 1. 
 1. Personen die (duidelijk) onder invloed zijn van soft en/of hard drugs kan de toegang worden geweigerd of ontnomen, zie punt 1. 
 1. Bij overtredingen en misdrijven, wat binnen het Wetboek van Strafrecht valt, wordt de politie ingeschakeld. 
 1. Het betreden van activiteiten en ruimtes van S.V. Topsy is op eigen risico. S.V. Topsy is niet aansprakelijk voor diefstal, vernieling, verlies of schade bij activiteiten of op onze locaties. 
 1. Ga met respect om met de spullen van de vereniging, indien er bewust schade toegebracht wordt heeft dit consequenties.

18. Bij het betreden van feesten/evenementen van S.V. Topsy ga je akkoord dat er foto’s/filmpjes worden gemaakt en opgeslagen.

19. Bij betreden van evenementen en/of locaties van S.V. Topsy accepteert het individu dit reglement.