Aanvulling Privacybeleid: Woenselse Poort

Studievereniging Topsy, gevestigd in ruimte 2.61 van Fontys Hogescholen, aan Emmasingel 28, 5611 AZ te Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Bezoekadres:
Studievereniging Topsy
Emmasingel 28
5611 AZ
Eindhoven
Ruimte 2.61

Postadres:
t.a.v. Studievereniging Topsy
Rachelsmolen 1 R1 K0.08A/A
5612 MA
Eindhoven

S.V Topsy verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken indien jij je aanmeldt voor een bezoek aan De Woenselse Poort met S.V. Topsy.

 

Persoonsgegevens die S.V. Topsy verwerkt

– Voor- en achternaam
– Straat
– Huisnummer
– Plaats
– Postcode
– Optioneel telefoonnummer
– E-mailadres
– Documentnummer van het identiteitsbewijs
– Factuuradres (bij aankoop in de webshop)
– Betalingskenmerk (bij aankoop in de webshop)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag S.V. Topsy wij persoonsgegevens verwerken

S.V. Topsy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Jouw persoonsgegevens, zoals je voor- en achternaam en adresgegevens, worden door S.V. Topsy opgeslagen om jou als deelnemer van het evenement te kunnen identificeren.

– Het e-mailadres en als optie een telefoonnummer, zodat S.V. Topsy je kan bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Het documentnummer van je identiteitsbewijs, welke jij gebruikt als legitimatie bij De Woenselse Poort op 3-10-2018. Hier wordt uitsluitend om gevraagd en bewaard voor en tijdens het bezoek aan De Woenselse Poort, omdat wij als bezoekers namens S.V. Topsy hier wettelijk toe verplicht zijn. De Woenselse poort heeft dit gegeven nodig, om persoonsverwisseling te voorkomen en betere bescherming te bieden tegen identiteitsfraude.

Zorgverleners moeten controleren of jij degene bent die bij het documentnummer hoort. Daarom vragen erkende zorgverleners bezoekers om een geldig identiteitsbewijs. Na afloop van het evenement wordt de laatstgenoemde categorie aan gegevens verwijderd.

– Het factuuradres en betalingskenmerk van de aankoop worden opgeslagen voor de administratie van de webshop. Hierdoor kan S.V. Topsy jouw betaling afhandelen.

Gezien het betaalsysteem waar S.V. Topsy mee werkt, worden alleen betaalkenmerken gedeeld. De naam van de koper wordt niet gedeeld met een externe partij.

 

Duur van opslag persoonsgegevens

Na afloop van het evenement zullen jouw gegevens vernietigd worden. Dit geldt zowel voor de gegevens die S.V. Topsy nodig heeft, als voor De Woenselse Poort. Een uitzondering hierop zijn de betaal-gerelateerde gegevens, deze worden aan jaar bewaard, waarna deze gegevens automatisch anoniem worden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

S.V. Topsy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

S.V. Topsy gebruikt de cookie om de privacy voorkeur van een bezoeker op de website te onthouden, m.a.w. of een bezoeker deze heeft geaccepteerd. Daarnaast gebruikt S.V. Topsy een cookie om te controleren of de internetverbinding compleet veilig is, zodat S.V. Topsy de veiligheid van het gebruik van de website kan garanderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door S.V. Topsy.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected].

S.V. Topsy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

S.V. Topsy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een lid van de Onderwijscommissie, of via [email protected]